Borçlar Hukuku

Ada Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak borç ve alacak ilişkilerinden doğan her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık, sözleşmelerin ifasından doğan davalar, sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı, kira tahliye istisna vekâlet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar, haksız fiilden (ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları, basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları, inançlı işlemler, devir ve temlik işlemleri, kamulaştırma projeleri ile ilgili anlaşmaların hazırlanması, satım ve alım ile ilgili anlaşmalar, inşaat ile ilgili anlaşmalar başta olmak üzere borçlar hukukuna ilişkin konularda hukuki hizmet vermekteyiz.