Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Ada Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, aktarılması, veri sorumlularına ilişkin yükümlülükler, , veri sorumluları siciline kayıt ve takip süreci, başvuru ve şikayet usulü, envanter defteri hazırlama başta olmak üzere kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin konularda danışmanlık ve dava takip süreçlerine ilişkin hukuki hizmet vermekteyiz.