İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ada Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak işçi ile işveren arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi, işçilik alacakları, iş kazaları, işe iade davaları başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki hizmet vermekteyiz.