Özelleştirme Hukuku

Ada Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak idare tarafından yapılan özelleştirmelerde ihalelere katılmak isteyen şirketlere ihalelere katılım ve ihale sürecinin takip olunması, ihalelerden sonra idare ile yapılacak olan sözleşmeler başta olmak üzere özelleştirme hukukuna ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve özelleştirme hukuku ile ilgili hukuki ihtilafların çözümüne yönelik süreçlerin takibini mahkemeler ve kurumlar nezdinde yapmaktayız.